Rådets Beslutning af 21. marts 1974 om bemyndigelse til forlængelse eller stiltiende videreførelse af visse handelsaftaler som medlemsstaterne har indgået med tredjelande