Klausimas raštu E-005884/11 Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) Komisijai. Kraujo donorystė ir Direktyva 2002/98/EB