Rådets Forordning (EØF) nr. 2909/77 af 19. december 1977 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Den demokratiske folkerepublik Algeriet vedrørende indførsel til Fællesskabet af konserverede frugtsalater med oprindelse i Algeriet