Zadeva C-169/20: Tožba, vložena 23. aprila 2020 — Evropska komisija/Portugalska republika