Регламент (ЕО) № 60/2009 на Комисията от 22 януари 2009 година за определяне на възстановявания при износ в сектора на говеждото и телешкото месо