Padomes Lēmums (ES) 2019/704 (2019. gada 15. aprīlis) par to, lai Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu, ar ko groza Gaisa transporta nolīgumu starp Kanādu un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai