Regulamentul (UE) 2018/1903 al Comisiei din 5 decembrie 2018 de rectificare a anexelor IV, VI și VII la Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață și utilizarea furajelor și de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale anexelor II, IV, V și VI la respectivul regulament (Text cu relevanță pentru SEE.)