Kommissionens forordning (EU) 2018/1903 af 5. december 2018 om berigtigelse af bilag IV, VI og VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 om markedsføring og anvendelse af foder og om berigtigelse af visse sprogudgaver af bilag II, IV, V og VI til samme forordning (EØS-relevant tekst.)