Tarybos Sprendimas (BUSP) 2020/796 2020 m. birželio 16 d. kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2017/1252, kuriuo remiamas cheminės saugosir saugumo stiprinimas Ukrainoje laikantis Jungtinių Tautų Saugumo Tarybosrezoliucijos 1540 (2004) dėl masinio naikinimo ginklų ir jų siuntimo į taikinį priemoniųneplatinimo įgyvendinimo