RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind punerea în aplicare și impactul dispozițiilor referitoare la etichetarea facultativă prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1760/2000, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 653/2014