Věc T-838/19: Usnesení Tribunálu ze dne 15. července 2020 – Koopman International v. EUIPO – Tinnus Enterprises a Mystic Products (Zařízení na rozvod tekutin) („Žaloba na neplatnost – (Průmyslový) vzor Společenství – Řízení o prohlášení neplatnosti – Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství znázorňující zařízení na rozvod tekutin – Přerušení řízení před odvolacím senátem – Akt, který nelze napadnout žalobou – Přípravný akt – Nepřípustnost“)