Nõukogu põhjendused: nõukogu esimese lugemise seisukoht (EL) nr 16/2020 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb üldist tingimuslikkuse korda liidu eelarve kaitsmiseks 2020/C 441/02