Forslag til afgørelse fra generaladvokat Capotorti fremsat den 15. marts 1979.