Hotărârea Curții (camera întâi) din data de 28 octombrie 1982. # José Arantzamendi-Osa și alții împotriva Procureur de la République și Procureur général. # Cereri având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Cour d'appel de Rennes - Franța. # Pescuit: droits des pays tiers. # Cauze conexate 13 până la 28/82. Arantzamendi-Osa și alții TITJUR