Cauza T-94/15 RENV: Hotărârea Tribunalului din 12 iulie 2019 — Binca Seafoods/Comisia („Producția și etichetarea produselor ecologice — Regulamentul (CE) nr. 834/2007 — Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 889/2008 — Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1358/2014 — Interzicerea hormonilor — Neprelungirea perioadei tranzitorii privind animalele de acvacultură, prevăzută la articolul 95 alineatul (11) din Regulamentul nr. 889/2008 — Moduri de reproducere — Autorizarea excepțională a recoltării de efective tinere de animale sălbatice pentru acvacultură în scopul îngrășării — Egalitate de tratament”)