Zaak T-94/15 RENV: Arrest van het Gerecht van 12 juli 2019 — Binca Seafoods/Commissie („Productie en etikettering van biologische producten — Verordening (EG) nr. 834/2007 — Wijzigingen van verordening (EG) nr. 889/2008 — Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1358/2014 — Verbod van hormonen — Niet-verlenging van de in artikel 95, lid 11, van verordening nr. 889/2008 voorziene overgangsperiode voor aquacultuurdieren — Wijzen van voortplanting — Uitzonderlijke toestemming om wilde juvenielen te oogsten met het oog op vermeerdering — Gelijke behandeling”)