predmet T-94/15 RENV: Presuda Općeg suda od 12. srpnja 2019. — Binca Seafoods protiv Komisije („Proizvodnja i označivanje ekoloških proizvoda — Uredba (EZ) br. 834/2007 — Izmjene Uredbe (EZ) br. 889/2008 — Provedbena uredba (EU) br. 1358/2014 — Zabrana hormona — Neprodužavanje prijelaznog razdoblja u vezi sa životinjama akvakulture, predviđenog člankom 95. stavkom 11. Uredbe br. 889/2008 — Načini razmnožavanja — Iznimno odobrenje za sakupljanje juvenilnih divljih životinja za potrebe uzgoja — Jednako postupanje”)