Verordening (EEG) nr. 590/75 van de Commissie van 6 maart 1975 houdende wijziging van de bedragen die als compenserende bedragen moeten worden toegepast voor de produkten van de sectoren granen en rijst