Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1706 av den 10 oktober 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/325 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av högstyrkegarn av polyestrar med ursprung i Folkrepubliken Kina efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036