ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 2360/96 του Jesus CABEZON ALONSO προς το Συμβούλιο. 1997, Ευρωπαϊκό Έτος καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, και τα θεμελιώδη δικαιώματα κατά την αναθεώρηση των Συνθηκών