Skriftlig forespørgsel E-001777/11 Willy Meyer (GUE/NGL) til Kommissionen. Forlængelse af atomkraftværkers levetid i Spanien