Cauza C-136/08 P: Recurs introdus la 3 aprilie 2008 de Japan Tobacco, Inc. împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a cincea) pronunțate la 30 ianuarie 2008 în cauza T-128/06, Japan Tobacco, Inc./Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) — Torrefacção Camelo