Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 54/2019 od 29. ožujka 2019. o izmjeni Priloga I. (Veterinarska i fitosanitarna pitanja) i Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2020/808]