Kommissionens Forordning (EØF) nr. 2468/73 af 11. september 1973 om fastsættelse af de gennemsnitlige produktionspriser for vin