Ungari innovatsiooni- ja tehnoloogiaministeeriumi teade vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 1994. aasta direktiivi 94/22/EÜ (süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmis- ning kasutamistingimuste kohta) artikli 3 lõikele 2 — Avalik pakkumiskutse kontsessiooni kohta süsivesinike geoloogilisteks uuringuteks ja tootmiseks kontsessiooni raames Pusztaszeri piirkonnas