RAPPORT dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE tat-28 ta' Novembru 2006 fir-rigward tad-dispożizzjonijiet relatati ma' bejgħ b'distanza ta' merkanzija u ċerti provvisti domestiċi ta' merkanzija (COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS)) Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji Rapporteur: Ondřej Kovařík