Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1300 al Comisiei din 11 septembrie 2020 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Asiago” (DOP)]