Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1300 af 11. september 2020 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Asiago« (BOB))