Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1300 ze dne 11. září 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Asiago“ (CHOP))