Kommissionens Forordning (EØF) nr. 63/77 af 13. januar 1977 om femte ændring af forordning (EØF) nr. 1143/74 for så vidt angår størrelsen af støtte til visse vinprodukter, som afsendes til Irland og Det forenede Kongerige i perioden fra den 1. januar til den 30. juni 1977