Oprava nařízení Rady (ES) č. 43/2009 ze dne 16. ledna 2009 , kterým se na rok 2009 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů ( Úř. věst. L 22 ze dne 26.1.2009 )