Mål T-614/11: Tribunalens beslut av den 27 april 2016 – GDC Engineering mot kommissionen