Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije na triinšestdesetem zasedanju Komisije ZN za droge o vključitvi snovi v tabele v okviru Enotne konvencije o mamilih iz leta 1961, kakor je bila spremenjena s Protokolom iz leta 1972, in Konvencije o psihotropnih substancah iz leta 1971