Sag T-81/16: Rettens dom af 4. juli 2017 — Pirelli Tyre mod EUIPO (to kurvede striber på siden af et dæk) (EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærke, der gengiver to kurvede striber på siden af et dæk — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — fornødent særpræg ikke opnået ved brug — artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 — artikel 75 i forordning nr. 207/2009 — artikel 76 i forordning nr. 207/2009)