Písemný dotaz E-002275/11 Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (S&D) Komisi. Nábor úředníků z nových členských států, které přistoupily k Evropské unii v roce 2004