Kommissionens förordning (EG) nr 2309/95 av den 29 september 1995 om fastställande av övergångsåtgärder för import av druvsaft och druvmust som härrör från Cypern