Komission asetus (EY) N:o 2309/95, annettu 29 päivänä syyskuuta 1995, Kyproksesta lähtöisin olevan rypälemehun ja rypäletäysmehun tuontia koskevista siirtymätoimenpiteistä