Klausimas raštu E-001776/11 Willy Meyer (GUE/NGL) Komisijai. Bendrovė „BEFESA Gestión de Residuos Industriales S.L.“ pažeidė Reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo