Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1121 van de Commissie van 29 juli 2020 betreffende het verzamelen en uitwisselen van gebruikersstatistieken en gebruikersreacties over de diensten van de ene digitale toegangspoort overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1724 van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst)