Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Η Ευρώπη σε κίνηση: προώθηση λύσεων απρόσκοπτης κινητικότητας»