Návrh ODPORÚČANIE RADY týkajúce sa európskeho rámca pre kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu$