Mål C-256/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sofiyski rayonen sad (Bulgarien) den 10 juni 2020 – ”Toplofikatsia Sofia” EAD