Kohtuasi C-256/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sofiyski rayonen sad (Bulgaaria) 10. juunil 2020 – Toplofikatsia Sofia EAD