Εξασφάλιση μελλοντικών εμβολίων κατά της COVID-19 για τους Ευρωπαίους