Arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 28 april 2010 Arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 28 april 2010.#Amann & Söhne GmbH & Co. KG en Cousin Filterie SAS tegen Europese Commissie.#Mededinging – Mededingingsregelingen – Europese markt voor industrieel garen – Beschikking tot vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG en artikel 53 EER-Overeenkomst – Begrip ‚één enkele inbreuk’ – Afbakening van markt – Geldboeten – Plafond van geldboete – Zwaarte en duur van inbreuk – Verzachtende omstandigheden – Medewerking – Evenredigheid – Gelijke behandeling – Rechten van verdediging – Richtsnoeren voor berekening van bedrag van geldboeten.#Zaak T-446/05.