Vispārējās tiesas spriedums (piektā palāta), 2010. gada 28. aprīlis.