Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 27ης Μαρτίου 1990.