Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken 2020/C 393/03