Kommissionens afgørelse af 19. august 2013 om anerkendelse af »Consorzio Servizi Legno-Sughero« , Italien, C.F. 97331520151, P.IVA04882880962 som overvågningsorgan i henhold til forordning (EU) nr. 995/2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning