Document de lucru al serviciilor Comisiei - Anexă la Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul european, comitEtul economic şi social european şi Comitetul regiunilor către o strategie comunitara privind speciile invazive - Evaluarea impactului – Rezumat {COM(2008) 789 final} {SEC(2008) 2887}